Логотип Рентехно
Рішення відновлювальної енергетики - Перевищуючи ваші очікування
enuaru

Біля точки перелому

Головна » Блог про ВДЕ » Біля точки перелому

Що стоїть за сухими цифрами?

Статистика за 2015-2016 рр. відобразила загальне падіння глобальних інвестицій у поновлювані джерела енергії (ПДЕ) у грошовому вираженні. У дослідженні світових тенденцій інвестування у ПДЕ "Global Trends in Renewable Energy Investment 2017", проведеному під егідою Франкфуртського центру Програми ООН з питань довкілля (UNEP) та Блумберг Нью Енерджі Файненс (BNEF), наводяться фінансові дані, які показують щонайменше уповільнення, якщо не падіння, інвестицій у ПДЕ, включаючи сонячну електрогенерацію.

 

Мал. 1. Нові глобальні інвестиції у ПДЕ за період 2004-2016 р. (за винятком великих гідроелектростанцій потужністю понад 50 МВт). Фінансування активів і лізинг показують також рівень реінвестування капіталу. Підсумкові значення включають оцінку непублічних угод. Джерело: UN Environment, Bloomberg New Energy Finance.

 

На мал. 1 представлена діаграма нових глобальних інвестицій у ПДЕ за період 2004-2016 р. (за винятком великих гідроелектростанцій потужністю понад 50 МВт) із розбиттям за джерелами фінансування. Дійсно, якщо поглянути на графік, то можна побачити зниження вкладень у ПДЕ - загальний обсяг нових інвестицій у 2016 р. знизився на 23% у порівнянні з рекордним показником 2015 року до $241,6 млрд.

На тлі падіння світових цін на мінеральні енергоносії почали лунати голоси про згортання інтересу до ПДЕ у всьому світі. Але чи так це насправді? Чи відбувається повернення до традиційної енергетики?

Звичка усе порівнювати тільки в грошах іноді може зіграти злий жарт. У 2016 р. розвиток ПДЕ сповільнився в одному відношенні і прискорився в іншому. За оцінкою BNEF кількість введених нових потужностей ПДЕ збільшилася з 127,5 ГВт в 2015 р. до рекордного рівня 138,5 ГВт в 2016 р. При цьому, за даними Міжнародного агентства з поновлюваних джерел енергії (IRENA), до кінця 2016 р. у світі було побудовано 161 ГВт нових потужностей ПДЕ-станцій. Запуск частини з них заплановано на 2017 р. Нові введені в експлуатацію станції на ПДЕ (сонячні станції усіх видів (+75 ГВт), вітрові (ВЕС, +51 ГВт), біомаса та відходи (+9 ГВт), геотермальна енергія (<+1 ГВт), малі гідростанції і морська прибійна генерація (+30 ГВт)) склали у всьому світі більше половини (55,3%) усіх нових електростанцій, побудованих в 2016 р.

За даними IRENA, на початок 2017 р. світова встановлена потужність електростанцій на ПДЕ досягла сумарно 2006 ГВт. Уперше прибуло найбільше саме в сонячну фотовольтаїчну генерацію (+71 ГВт), аніж за будь-якою іншою технологією.

Чому інвестиції у ПДЕ впали в 2016 р. в грошовому вираженні? Існує декілька причин. Найважливішою із них було більше падіння вартості інвестицій на одиницю встановленої потужності, аніж раніше. Середні капітальні витрати на будівництво об’єктів PV-генерації, що почали будуватися в 2016 р., були на 13% нижче, ніж в 2015 р. (Для порівняння, здешевлення 1 кВт берегових ВЕС - 11,5%, для встановлених у морі - 10%).

Сонячні технології дешевшають найстрімкіше. І чимдалі вони поширюються, тим у менших витратах мають потребу для своєї імплементації. Британська Financial Times опублікувала дуже показове визнання одного із старших партнерів Greentech Capital Advisors, консалтингової фірми з впровадження ПДЕ зі світовою популярністю: "В 2010 р. ми профінансували сонячний парк у Південній Каліфорнії потужністю 15 МВт. Це обійшлося тоді біля $55 млн. В цьому (2016 р.) ми зробили ще один, такого ж розміру і в тому ж районі. Він коштував тепер $15 млн. але вироблятиме енергії як мінімум на 40% більше".

Важливий чинник - циклічність інвестування. Це можна побачити на графіці на мал. 1. Середня "довжина хвилі" глобального інвестиційного циклу у ПДЕ зараз складає 3,5 - 4,2 року. Крім того, цикл інвестування не співпадає з календарним періодом. Багато проектів вітрової і сонячної електрогенерації було профінансовано у кінці 2015 р., а введено в експлуатацію в 2016 р. Тобто, фактично вкладені кошти не були зареєстровані у відповідному періоді (2015 р.), а додані до нього пізніше. Дійсно, показник глобального інвестування в 2015 р., наведений у звіті "Global Trends in Renewable Energy Investment 2017" (див. мал. 1), є переглядом значення на 9% вгору в порівнянні з показником подібного торішнього звіту. У міру того, як надходить нова інформація, дані коригуються, і цілком імовірно, що дані по 2016 р. в звіті, випущеному на початку 2017 р., істотно занижені.

На мал. 2 показані поточні дані за 2016 р. по сумах вкладень по секторах ПДЕ, у млрд. $. Найбільші світові інвестиції у ПДЕ припадають на сонячну і вітрову енергетику. Ці дві галузі не конкурують, а швидше взаємодоповнюють одна одну, оскільки дуже часто їх генерація знаходиться в протифазі. Минулого року стався безпрецедентний сплеск фінансування проектів по ВЕС. Вітрові масиви на морі, як правило, мають набагато вищі капітальні витрати на 1 МВт, аніж берегові ВЕС, що відбилося у збільшенні долі інвестицій за рік. У 2016 р. вкладення в офшорні ВЕС склали $30 млрд., що на 41% більше, ніж у попередньому році. Отримали добро на фінансування не менше 14 проектів ВЕС у Великобританії, Німеччині, Бельгії, Данії і Китаї, з вартістю кожного від $500 млн. до $5,7 млрд.

 

Мал. 2. Нові глобальні інвестиції у ПДЕ за секторами, 2016, млрд. $. Обсяг нових інвестицій відкоригований на величину реінвестованого капіталу. Джерело: UN Environment, Bloomberg New Energy Finance.

 

Сталися деякі зміни в джерелах фінансування індустрії ПДЕ в 2016 р., див. мал. 3. У лівій частині діаграми показано інвестиції на початковому етапі і на корпоративному рівні, включаючи венчурний капітал, вкладення в акції відкритих і закритих спеціалізованих акціонерних компаній, що займаються ПДЕ, фінансування корпоративних і урядових досліджень і розробок. Малі енергетичні установки (МЕУ) - приватні установки на дахах будинків та інші невеликі сонячні проекти в побуті і в малому бізнесі потужністю менше 1 МВт - внесли $39,8 млрд., що дало підсумкову суму інвестицій за рік у розмірі $241, 6 млрд.

 

 

Мал. 3. Джерела фінансування ПДЕ в 2016 р., млрд. $. МЕУ - малі приватні енергетичні установки ПДЕ в побуті і в малому бізнесі з розподіленою потужністю. Значення включають оцінку непублічних угод. Цифри можуть не співпадати з підсумком через округлення. Джерело: UN Environment, Bloomberg New Energy Finance.

 

Вклад від МЕУ продовжує рости, і все сильніше впливає на структуру інвестицій. Все більше росте роль автономних МЕУ, не підключених до національних енергомереж. За даними агентства IRENA, в 2016 р. глобальна потужність автономних МЕУ досягла 2,8 ГВт. Доля автономних "off-grid" і локальних "mini-grid" PV-станцій у цій розподіленій  потужності - приблизно 40%.

У 2016 р. були зафіксовані інші фінансові транзакції, які теж можна віднести до інвестицій у ПДЕ. Їх обсяг оцінюється сумою $110,3 млрд, збільшуючи  загальну суму операцій з ПДЕ в 2016 р. до $351,9 млрд. Ця сума включає рекордні угоди з довгострокового придбання енергії з ПДЕ від великих операторів, угоди по рефінансуванню, злиттю і поглинанню компаній. Наприклад, з’явилися нові власники одночасно вітрових і сонячних активів, консолідувалися деякі виробники вітротурбин і так далі. Важливий висновок, який можна зробити з мал. 3, - загальні вкладення в науково-дослідні роботи (R&D) та перспективні розробки ПДЕ близько 5% - зараз ринок вимагає рішень, готових до комерційного використання.

Паралельно з процесом фінансування ПДЕ ростуть вкладення в енергозбереження.

Зараз відбувається сплеск індивідуального і приватного інвестування в енергозбережні технології. Особливе зростання відзначено для комбінованих енергозбережних технологій - в спільне енергоефективне використання сонячної / вітрової енергії і традиційного палива ($16 млрд.).

 

Мал. 4. Інвестування нових розробок "розумних" енерго-технологій, 2004-2016. Джерело: UN Environment, Bloomberg New Energy Finance (BNEF).

 

Мал. 4 показує, що вкладення в "розумні" енергоефективні технології,  пов'язані з питаннями ефективності і економічності систем зберігання енергії від ПДЕ, в 2016 р. дали сплеск на 29% до нового рекорду в $41,6 млрд. Рівень приватних і венчурних інвестицій в "інтелектуальні" енерго-технології виріс у півтора рази. Разом із цим урядові дослідження і розробки в цій сфері навіть скоротилися на 2%, а корпоративні науково-дослідні роботи  - на 15%.

 

Боротьба "нового" і "старого"

Менш позитивні показники статистики - з'явилися явні ознаки того, що в 2016 р. продовжила сповільнюватися активність на двох ключових ринках ПДЕ: Китаї і Японії. Зокрема, китайський сонячний ринок різко знизив свої показники. Після впевнених цифр зростання в I півріччі 2016 р. (+22 ГВт), в другому півріччі було встановлено тільки 8 ГВт. Японська сонячна енергетика уповільнила приріст з +11,5 ГВт в 2015 р. до +9,2 ГВт (2016 р.). Азіатський ринок - дуже важливий. За даними IRENA, 58% росту всієї встановленої світової потужності ПДЕ, введеної в 2016 р., дала саме Азія. Увесь регіон за 2016 р. збільшив встановлену потужність ПДЕ на 13,1%. Загальносвітовий приріст PV-генерації в 2016 р. на 70 % також відносять на рахунок Азії.

Ріст генерації з ПДЕ в азіатському регіоні серйозно зменшує попит на традиційні види викопного органічного палива - нафту, вугілля, газ. Тут простежуються зустрічні тренди і протиспрямовані тенденції, що запускають спіраль із позитивним зворотним зв'язком - з ростом частки ПДЕ зменшується попит на "органіку", і ціни на традиційне паливо йдуть униз. При цьому світове зниження цін на викопне паливо, викликане різними чинниками, в т.ч. геополітичними, очевидно знижує поточну активність інвестицій у ПДЕ.

У цих умовах виробники органічних видів палива прагнуть швидше продати якомога більше енергоресурсів, усвідомлюючи, що нафтогазова ера закінчується. За розрахунками BNEF, в 2026 р. ПДЕ випередять вуглеводневу енергетику. До 2040 р. прогнозується, що ПДЕ стануть основою світової енергосистеми. "Нове" бореться з "старим", але у старого є майже триразовий запас цінової міцності. Тренд на зниження цін на мінеральне паливо може тривати аж до рівня цін на нафту, газ і вугілля на початку 2000-х. На прикладі нафти - це аж до $15 - $20 $ за баррель.

 

Радикальне нове майбутнє

Під такою назвою аналітики Bloomberg у останній день весни 2017 р. опублікували дані про дослідження Міжнародного енергетичного агентства (International Energy Agency, IEA).

 

Мал. 5. Глобальний попит на нафту 2000-2040, млн. баррелів на день. Джерело: International Energy Agency, IEA.

 

У IEA порівняли прогнози попиту на нафту від аналітиків видатних нафтових гігантів Exxon і BP разом з очікуваннями виробників із ОПЕК. На думку IEA, їх очікування спочатку завищені. У IEA запропонували свою оцінку (базовий сценарій, див. мал. 5) і  представили свій прогноз глобального попиту на нафту до 2040 р. (див. мал. 5) з урахуванням впливу нових технологій. Нафтотрейдери не враховують впливу вибухового розвитку енергоефективних технологій, застосування електромобілів (що безпосередньо пов'язане з розвитком та здешевленням виробництва електроакумуляторів), і глобального переходу на ПДЕ, особливо на сонячну електрогенерацію. Викопні вуглеводні також набагато менше використовуватимуться в якості сировини для хімічної промисловості, поступово поступаючись позиціями біопластикам.

Фінансові експерти Financial Times вже говорять про "Big Green Bang" (великий зелений вибух), як про факт, що вже відбувся. Ілюструючи і підтверджуючи це, аналіз IEA показує, що ми знаходимося буквально біля точки перелому. Вже з 2020 р. починається занепад глобальної енергетичної системи на викопному вуглеводневому паливі, яка впродовж XX століття зажадала на своє створення біля $25 трлн. Починається епоха домінування поновлюваної енергії.


Друкувать
Будівництво промислових сонячних електростанцій
Устаткування для сонячних електростанцій
Інвестиції в сфері поновлюваних джерел енергії

Залишилися питання по призначенню наших послуг?
Залиште нам заявку. Наші фахівці проконсультують Вас

Тема вашого запиту
Замовити дзвінок

^